Petronelle Hansine Pedersen  ‎(I114)‎
Fornavn: Petronelle Hansine
Etternavn: Pedersen

Kjønn: KvinneKvinne
      

Født: 13. januar 1878
Død: 1. november 1938 ‎(Alder 60)‎ Kjellerup
Fakta og detaljer om personen
Født 13. januar 1878
Universell ID: 604078BD-4960-455A-90B2-247D447C0AE6
Ref.nr. (dynamisk): MH:IF179
Ekteskap0
Niels Jensen Durr -
Universell ID: C974840C-A327-48BB-943A-0D2CDCC9DF0A
Ref.nr. (dynamisk): MH:FF67
Død 1. november 1938 ‎(Alder 60)‎ Kjellerup

Universell ID: 55617225-895C-4BD1-B2E8-62C206B95976
Ref.nr. (dynamisk): MH:IF180
Ref.nr. (dynamisk) MH:I200
Universell ID 5C87E189-BD95-4ED0-A2CD-253B1C9CF424
Sist endret 21. juli 1999
Vis detaljer om ...


Nærmeste familie  (F64)
Niels Jensen Durr
1871 - 1944
Ejner Martin Durr
1896 - 1982
Anna Katrine Durr
1898 - 1969
Ida Johanne Philippa Durr
1900 - 1980
Dagny Johanne Marie Durr
1901 - 1986
Anton Johan Philip Durr
1903 - 1982
Clara Marie ‎(ukjent)‎
1905 - 1972
Niels Carlo ‎(ukjent)‎
1907 - 1981
Marie ‎(ukjent)‎
1909 - 1991
Privat
-
Privat
-
Sven Aage ‎(ukjent)‎
1914 - 1994
Johan Philip ‎(ukjent)‎
1916 - 1986
Lilly Agnete ‎(ukjent)‎
1920 - 1985


Noter
Det er ikke noen noter for denne personen.

Vis notater for ...


Kilder

Kilde
Hagen Web Site
Hendelse Smart Matching
    Rolle i hendelse 3000084
Dokument referanse:  Petronelle Hansine Petronella Pedersen
Hendelse: Smart Matching
    Rolle i hendelse: 3000084
  Date of entry in original source: 2. april 2012
  Kildetekst: Lagt til ved å bekrefte et Smart Match treff
Datakvalitet (0-3): 3

Vis kilder for ...


Bilder / medier
Det er ikke noen bilder eller andre medier knyttet til denne personen.
Vis media for ...


Nære slektninger
Familie med Niels Jensen Durr
Ektemann
Niels Jensen Durr ‎(I115)‎
Født 18. november 1871 27 25
Død 6. juli 1944 ‎(Alder 72)‎ Kjellerup
6 år

 
Petronelle Hansine Pedersen ‎(I114)‎
Født 13. januar 1878
Død 1. november 1938 ‎(Alder 60)‎ Kjellerup

#1
Sønn
Ejner Martin Durr ‎(I116)‎
Født 25. desember 1896 25 18
Død 1. oktober 1982 ‎(Alder 85)‎ Grindsted
14 måneder
#2
Datter
Anna Katrine Durr ‎(I117)‎
Født 4. mars 1898 26 20
Død 30. juni 1969 ‎(Alder 71)‎ Herning
2 år
#3
Datter
Ida Johanne Philippa Durr ‎(I118)‎
Født 27. januar 1900 28 22
Død 30. november 1980 ‎(Alder 80)‎ Tûnder
18 måneder
#4
Datter
Dagny Johanne Marie Durr ‎(I212)‎
Født 25. juli 1901 29 23
Død 19. mai 1986 ‎(Alder 84)‎
2 år
#5
Sønn
Anton Johan Philip Durr ‎(I119)‎
Født 27. mai 1903 31 25
Død 30. mai 1982 ‎(Alder 79)‎ Hinge
2 år
#6
Datter
Clara Marie ‎(ukjent)‎ ‎(I120)‎
Født 20. mars 1905 33 27
Død 23. mai 1972 ‎(Alder 67)‎ Bording
2 år
#7
Sønn
Niels Carlo ‎(ukjent)‎ ‎(I121)‎
Født 12. mai 1907 35 29 Lerûp
Død 20. august 1981 ‎(Alder 74)‎ Kjellerup
2 år
#8
Datter
Marie ‎(ukjent)‎ ‎(I122)‎
Født 29. januar 1909 37 31 Chr.Hede
Død 26. januar 1991 ‎(Alder 81)‎ Bording
#9
Datter
#10
Datter
#11
Sønn
Sven Aage ‎(ukjent)‎ ‎(I126)‎
Født 9. juli 1914 42 36
Død 20. desember 1994 ‎(Alder 80)‎ Kjellerup
20 måneder
#12
Sønn
Johan Philip ‎(ukjent)‎ ‎(I127)‎
Født 8. mars 1916 44 38
Død 3. januar 1986 ‎(Alder 69)‎ Kjellerup
4 år
#13
Datter
Lilly Agnete ‎(ukjent)‎ ‎(I128)‎
Født 16. februar 1920 48 42
Død 28. desember 1985 ‎(Alder 65)‎ Esbjerg